Projecten & Productielocaties

We hebben in o.a. Vierpolders praktijkervaring opgedaan in alle fasen van een project. We werken op dit moment aan vele nieuwe geothermie projecten in Nederland. De projecten zijn in verschillende fasen van ontwikkeling: verkenning > haalbaarheid > voorbereiding > realisatie > testen en commissioning. Op deze pagina vindt u een overzicht van al onze huidige projecten en productielocaties.

Haagse Aardwarmte

Haagse Aardwarmte Leyweg, oftewel HAL. Een uniek project in Nederland waarbij een aardwarmteproject is opgestart, midden in een wijk. Toekomstige warmte uit de aarde waarmee omliggende woningen en bedrijven worden verwarmd.

Projectsite

Duurzaam Voorne

Een actueel project is het project Duurzaam Voorne, in de gemeente Tinte. Momenteel wordt hier gestart met de voorbereidingen om de boring(en) te realiseren.  Het plan is om in maart dit jaar te starten met het boren. Dit zal maximaal 3 maanden in beslag nemen.

Projectsite

Geothermie Plukmade

Al jaren voorziet het Amerwarmtenet vele Brabantse huishoudens, tuinbouwkassen en bedrijven van restwarmte van de Amercentrale in Geertruidenberg. Maar dat gaat veranderen. Ennatuurlijk, eigenaar en beheerder van het Amerwarmtenet, wil het net verduurzamen. En daar speelt geothermie een grote rol in.

Projectsite

Geothermie Delft

Op de campus van de Technische Universiteit Delft zal in 2022 gestart worden met de realisatie van een Geothermie project. Tijdens realisatie en productie voert de TU Delft onderzoeken uit en wordt er geëxperimenteerd met nieuwe materialen en meetmethoden.

Projectsite

Productielocatie Vierpolders

Acht glastuinbouwbedrijven in Vierpolders (gemeente Brielle, Zuid-Holland) hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een aardwarmteproject te ontwikkelen voor de warmtevoorziening van haar kassen.

Projectsite

Ypenburg

In de Haagse wijk Ypenburg ligt een uitgebreid warmtenet van Eneco. Het plan is om een geothermiebron met warmtepompen te realiseren voor de warmtevoorziening van deze woningen.

Projectsite

UDG Oost-Brabant

De noodzaak tot verduurzaming is groot bij Bavaria, Friesland Campina en Mars. Deze industrieën hebben behoefte aan hogere temperaturen. Daardoor is het nodig de diepere geologische lagen te onderzoeken, maar hier is nog weinig over bekend.

Projectsite

Someren/Asten tuinbouwgebied

Ook het tuinbouwgebied in Someren/Asten wil verduurzamen. De warmtevraag in dit gebied is enorm. In Zuidoost-Brabant zien we meerdere mogelijkheden voor geothermie. Niet alleen de dieper gelegen lagen zouden potentie kunnen bieden, ook de ondieper gelegen lagen komen in aanmerking.

Projectsite

Trias Westland

De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Het bijzondere aan dit project is dat er doorgeboord is naar een diepte van 4 km om te onderzoeken of de dieper gelegen lagen mogelijk ook potentie voor geothermie zouden hebben.

Projectsite

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close