Projecten & Productielocaties

We hebben in o.a. Vierpolders praktijkervaring opgedaan in alle fasen van een project. We werken op dit moment aan vele nieuwe geothermie projecten in Nederland. De projecten zijn in verschillende fasen van ontwikkeling: verkenning > haalbaarheid > voorbereiding > realisatie > testen en commissioning. Op deze pagina vindt u een overzicht van al onze huidige projecten en productielocaties.

Haagse Aardwarmte Leyweg

Haagse Aardwarmte Leyweg, oftewel HAL. Een uniek project in Nederland waarbij een aardwarmteproject is opgestart, midden in een wijk. Toekomstige warmte uit de aarde waarmee omliggende woningen en bedrijven worden verwarmd.

Projectsite

Duurzaam Voorne

Een actueel project is het project Duurzaam Voorne, in de gemeente Tinte. Momenteel wordt hier gestart met de voorbereidingen om een side track boring te realiseren.  Het plan is om dit in augustus 2022 uit te voeren en aansluitend in september 2022 met de aardwarmteproductie te starten.

Projectsite

Geothermie Plukmade

Al jaren voorziet het Amerwarmtenet vele Brabantse huishoudens, tuinbouwkassen en bedrijven van restwarmte van de Amercentrale in Geertruidenberg. Maar dat gaat veranderen. Ennatuurlijk, eigenaar en beheerder van het Amerwarmtenet, wil het net verduurzamen. En daar speelt geothermie een grote rol in.

Projectsite

Geothermie Delft

Op de campus van de Technische Universiteit Delft is in 2022 gestart met de realisatie van het project Geothermie Delft.

Projectsite

Productielocatie Vierpolders

Acht glastuinbouwbedrijven in Vierpolders (gemeente Brielle, Zuid-Holland) hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een aardwarmteproject te ontwikkelen voor de warmtevoorziening van haar kassen.

Projectsite

Haagse Aardwarmte Ypenburg

In de Haagse wijk Ypenburg ligt een uitgebreid warmtenet van Eneco. Het plan is om een geothermiebron met warmtepompen te realiseren voor de warmtevoorziening van deze woningen.

Projectsite

Someren/Asten tuinbouwgebied

Ook het tuinbouwgebied in Someren/Asten wil verduurzamen. De warmtevraag in dit gebied is enorm. In Zuidoost-Brabant zien we meerdere mogelijkheden voor geothermie. Niet alleen de dieper gelegen lagen zouden potentie kunnen bieden, ook de ondieper gelegen lagen komen in aanmerking.

Projectsite

Trias Westland

De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met twee geothermiedoubletten op 2,3 kilometer diepte en een onderzoeksboring op 4 kilometer diepte is Trias Westland een uniek aardwarmteproject

Projectsite

Warmtebron Utrecht

In regio Utrecht zijn volop kansen om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de energievoorziening en zo het behalen van de klimaatdoelstellingen. Een geplande onderzoeksboring voor het landelijke programma SCAN van EBN ten oosten van de stad Utrecht is interessant voor toekomstige ontwikkelingen.

Projectsite

Haagse Aardwarmte Noukoop

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn wij voornemens om de gewonnen aardwarmte te gebruiken voor het verwarmen van de kassen in het tuinbouwgebied Noukoop. In een latere fase bekijken we de mogelijkheid voor het verwarmen van aangrenzende woonwijken en andere tuinbouwgebieden. Aardyn is naast operator ook een van de aandeelhouders in dit project.

Projectsite

Haagse Aardwarmte De Constant Rebecqueplein

Met het project De Constant Rebecque Plein (CRP),  bij de Energiecentrale van Uniper, zal een slag worden geslagen in de verduurzaming van de bestaande hoofdwarmtenetten in Den  Haag. Eneco zal gaan zorgdragen voor de klantbelevering van duurzame warmte. Haagse Aardwarmte wil dit bereiken door een viertal boringen naar het Delftzandsteen tussen de 2300 en 2500 m diep  te boren.

Projectsite

Aardwarmte Bommelerwaard

Aardyn is druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor geothermie in de regio Bommelerwaard. Momenteel wordt er o.a. onderzoek gedaan naar de ondergrond en ook de warmtevraag wordt geanalyseerd. Wanneer het onderzoek succesvol is, zal een start worden gemaakt met het ontwikkelen van de aardwarmtebron.

Projectsite

Aardwarmte Regio Rotterdam

Ook in de regio Rotterdam is Aardyn actief.

Aardyn is zelfstandig houder van enkele vergunningen èn heeft een aantal opsporingsvergunningen samen met Shell.

Projectsite

Aardwarmte West-Brabant

In deze regio (Bergen op Zoom – Etten-Leur – Dinteloord) is Aardyn in gesprek met glastuinbouw-ondernemers en bedrijven.

Aardyn onderzoekt de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een aardwarmtebron.

Projectsite

Overige projecten

Aardyn is ook in de omgeving Zwolle en Haarlem aan het onderzoeken of aardwarmte de gebouwen duurzaam kan verwarmen.

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om hiervoor aardwarmtebronnen te ontwikkelen.

 

Projectsite