Aardyn B.V. (voormalig Hydreco Geomec B.V.)  is opgericht in 2013 en houdt zich bezig met het ontwerpen, realiseren, exploiteren, aan- en verkopen, en onderhouden van geothermische gerelateerde duurzame energiesystemen waarmee warmteproductie kan geschieden voor industrie, stadsverwarming en/of glastuinbouw.

ENGIE heeft in januari 2020  Hydreco Geomec B.V. overgenomen van HydroCare. HydroCare is een dochtervennootschap van Brabant Water. Met deze overname wordt ENGIE marktleider en versterkt ze haar slagkracht op het gebied van aardwarmte. De naam ENGIE Services Nederland is per 1 juli 2021 gewijzigd in EQUANS.

Vanaf 28 maart 2022 heeft Hydreco Geomec haar bedrijfsnaam gewijzigd naar Aardyn B.V..
Aardyn B.V. is een sterk groeiend bedrijf op gebied van aardwarmte-ontwikkeling en -productie met een solide missie: met geothermische warmte bijdragen aan de transitie naar duurzame energie. Deze missie past perfect in de ambitie van EQUANS om leiding te nemen in duurzame gebiedsontwikkeling.