Someren/Asten tuinbouwgebied

Ook het tuinbouwgebied in Someren/Asten wil verduurzamen. De warmtevraag in dit gebied is enorm. In Zuidoost-Brabant zien we meerdere mogelijkheden voor geothermie. Niet alleen de dieper gelegen lagen zouden potentie kunnen bieden, ook de ondieper gelegen lagen komen in aanmerking. Het toepassen van geothermie op dieptes van 500-1500m biedt het voordeel, dat putten goedkoper zijn en het water gemakkelijker uit de aarde opgepompt kan worden. Voor Brabant zien we grote kansen voor de toepassing van middeldiepe geothermie. Na het project dat in Zevenbergen is gerealiseerd, kan Someren/Asten het eerstvolgende middeldiepe geothermie project zijn.