Diensten

Met ons deskundige team van meer dan 30 enthousiaste professionals werken we aan eigen projecten maar ook in opdracht van derden. We zijn al meer dan 10 jaar een actieve speler in de geothermiesector en hebben de afgelopen jaren unieke ervaring opgedaan in het veld. Met ons team hebben we de kennis in huis die nodig is om de bovengrondse installatie te ontwikkelen, realiseren, onderhouden en beheren. Gedurende het gehele proces blijven we op een professionele wijze omgaan met veiligheid, milieu, vergunningen en de omgeving.

Operatorschap

In de rol van operator is Aardyn verantwoordelijk voor de werkzaamheden die vallen onder de Mijnbouwwetgeving. Het managementsysteem van Aardyn is van toepassing en wij zijn het eerste aanspreekpunt voor het bevoegd gezag en haar toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen. In de meeste gevallen zullen we de rol van operator combineren met een aandeel in het project. Afspraken op o.a. het gebied van belangen, mandaat en aansprakelijkheid worden in een overeenkomst tussen partijen vastgelegd. Aardyn heeft hier op verschillende geothermie locaties inmiddels ervaring mee opgedaan en is erkend als deskundig en professioneel operator.

Diensten per fase

Iedere fase binnen een project kent verschillende onderdelen en specifieke voorwaarden. Met een deskundig team werken wij samen om in iedere fase de diensten te leveren die hierbij nodig zijn. In de eerste fase is dit het onderzoeken en toetsen van de ondergrond, waar in fase twee o.a. de financiële haalbaarheid wordt onderzocht. Is dit het geval, dan wordt is fase drie overgegaan tot voorbereiding en realisatie. Na het opleveren wordt de installatie getest. Na een grondige evaluatie zijn we klaar om op te starten en de geothermische installatie te beheren. Ook het uiteindelijke opruimen en abonneren van de locatie (inclusief de putten) valt onder onze verantwoordelijkheid.