Overige projecten

Aardyn is ook in de omgeving Zwolle en Haarlem aan het onderzoeken of aardwarmte de gebouwen duurzaam kan verwarmen.

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om hiervoor aardwarmtebronnen te ontwikkelen.

Aardyn onderzoekt ook de mogelijkheden in Zwolle en Haarlem