Warmtebron Utrecht

In regio Utrecht zijn volop kansen om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de energievoorziening en zo het behalen van de klimaatdoelstellingen. Een geplande onderzoeksboring voor het landelijke programma SCAN van EBN ten oosten van de stad Utrecht is interessant voor toekomstige ontwikkelingen. Onlangs zijn helaas de onderzoeksprojecten van LEAN en GOUD beëindigd maar de ervaring, kennis en relaties die zijn opgebouwd worden ingezet voor toekomstige ontwikkelingen.

In september 2021 is besloten om het onderzoeksproject LEAN niet voor te zetten en volgde hetzelfde besluit voor het ontwikkelen van het UDG project GOUD in december. Beide onderzoeken naar Utrechtse aardwarmte hebben een schat aan waardevolle kennis opgeleverd die voorheen niet beschikbaar was. Daar kunnen nieuwe initiatieven op voortborduren. In tegenstelling tot andere regio’s in Nederland waar vanuit de olie- en gasindustrie veel kennis beschikbaar is over de ondergrond, was de provincie Utrecht nog één van de witte vlekken. Inmiddels beschikken we nu over een beter beeld van wat er zich hier op welke diepte onder onze voeten bevindt.

In regio Utrecht zijn volop kansen