TRIAS Westland

De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met twee geothermiedoubletten op 2,3 kilometer diepte en een onderzoeksboring op 4 kilometer diepte is Trias Westland een uniek aardwarmteproject. In totaal maken 56 aangesloten deelnemers, bestaande uit 54 glastuinbouwondernemers, bloemenveiling Royal Flora Holland en 345 woningen in de Lier gebruik van aardwarmte van Trias Westland. Aardyn heeft Trias Westland geholpen met de voorbereiding en realisatie van de eerste fase van het project door het projectmanagement van alle ondergrondse aspecten en de bovengrondse geothermie installaties in te vullen. Tijdens het opstarten van de installatie bij het eerste doublet heeft Aardyn Trias Westland ondersteuning gegeven om in de productiefase te komen.

Vanaf 2021 zijn Aardyn en Trias Westland een samenwerking aangegaan voor meerdere jaren onderhoud- en operationele plantmanagement èn exploitatiemanagement ondersteuning.