Kennis van zaken, praktijkervaring en een hoge veiligheid- en kwaliteitsstandaard zijn voor ons essentieel. We kiezen er bewust voor om kennis en ervaring in eigen huis te hebben. Geologen, engineers, boordeskundigen en financieel specialisten werken samen om de beste projecten tot stand te brengen. We ontwikkelen en investeren in projecten om ze vervolgens langjarig te beheren en exploiteren. Met ons operationele team zorgen we vervolgens op een efficiënte en professionele wijze voor alle operationele zaken op locatie. We werken als kartrekker en geothermie operator aan de ontwikkeling van vele projecten in Nederland.

Wat wij doen

Met ons team beslaan we niet alleen het mijnbouw-vakgebied, maar hebben we ook de kennis in huis die nodig is om de bovengrondse installatie te bedenken en bedienen, de business case en financiering in te vullen en op een professionele wijze om te gaan met veiligheid, milieu, vergunningen en de omgeving.

Veiligheid, kwaliteit en continue verbetering zijn voor ons dus de hoogste prioriteit. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform het managementsysteem van Aardyn.

Hiermee zijn noodzakelijke procedures, instructies en registratieformulieren beschikbaar die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden gehanteerd. Alle stappen en processen van een geothermie project hebben we zoveel mogelijk gestandaardiseerd.

Voordat een fase van start gaat stellen we samen met onze partners vast welk doel we nastreven, wat het beoogd resultaat is en welk tijdspad we doorlopen. We nemen de risico’s door, stellen het budget vast en we zorgen voor de personele invulling van het team. Gedurende de werkzaamheden houden we afwijkingen nauwlettend in de gaten en monitoren we de installatie.

Onze projecten

We hebben in o.a. Vierpolders praktijkervaring opgedaan in alle fasen van een project. We werken op dit moment aan vele nieuwe geothermie projecten in Nederland. De projecten zijn in verschillende fasen van ontwikkeling: verkenning > haalbaarheid > voorbereiding > realisatie > testen en commissioning > productie. In alle projecten voert Aardyn alle benodigde projectwerkzaamheden uit en zijn we als operator het directe aanspreekpunt voor Staatstoezicht op de Mijnen.

Projecten

De productielocaties

Onze core-business is om als geothermische operator warmte te produceren en het beheer en de exploitatie van geothermie installaties te verzorgen. Aardyn heeft ervaren professionals in dienst die gewend zijn alle operationele zaken op locatie aan te sturen.

Wij beheren en onderhouden op dit moment verschillende productielocaties.

Veiligheid, kwaliteit en continue verbetering

Met ons deskundige team van meer dan 30 enthousiaste professionals werken we aan eigen projecten maar ook in opdracht van derden. We zijn al meer dan 10 jaar een actieve speler in de geothermie sector en hebben de afgelopen jaren unieke ervaring opgedaan in het veld. Onze opdrachtgevers zien onze toegevoegde waarde en schakelen ons in om hun installaties op veilige en zorgvuldige wijze te onderhouden en efficiënt te beheren. Met ons team beslaan we niet alleen het mijnbouw-vakgebied, maar hebben we ook de kennis in huis die nodig is om de bovengrondse installatie te ontwikkelen, realiseren, onderhouden en beheren. Gedurende het hele proces blijven we op een professionele wijze omgaan met veiligheid, milieu, vergunningen en de omgeving.

Gebundelde krachten

Afnemers, lokale overheden en partners zijn van cruciaal belang om een geothermie project tot een succes te maken. Elk project is een bedrijf op zich waar doorgaans een vennootschap voor wordt opgericht.

Vaak werken we samen met partners op een programmatische wijze aan een reeks van projecten in een gebied. Een overzicht van onze samenwerkingen vindt u via onderstaande button:

Samenwerkingen