Productielocatie Vierpolders

Vierpolders

Acht glastuinbouwbedrijven in Vierpolders (gemeente Brielle, Zuid-Holland) hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een aardwarmteproject te ontwikkelen voor de warmtevoorziening van haar kassen. Aardyn is projectmanager en mijnbouwkundig operator voor dit initiatief.

Over de locatie

Aardwarmte Vierpolders is voor ons een bijzonder project omdat dit voor ons het eerste project was waar we alle fasen van een project hebben begeleid. We werken heel nauw samen met de tuinders in Vierpolders die de project- en beheerswerkzaamheden helemaal uit handen hebben gegeven aan ons. Aardyn is operator en aanspreekpunt voor het bevoegd gezag en haar toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen.

De ondergrond in Brielle is bijzonder geschikt voor de toepassing van aardwarmte. Op 2200 meter diepte bevindt zich een poreuze zandlaag met water van ongeveer 85 graden. Om de warmte uit dit water te benutten, zijn twee bronnen geboord (doublet): één waardoor het warme water omhoog wordt gepompt en één waardoor het koude water weer wordt teruggepompt (injectieput).