16-09-2022

Werkzaamheden side track boring Voorne gestart

Gedurende de voorgaande twee weken is de boortoren op locatie Duurzaam Voorne opnieuw opgebouwd met als doelstelling om de zogenaamde “side track boring” uit te voeren, deze week is er daadwerkelijk gestart met de werkzaamheden.

Allereerst is het onderste gedeelte van de put in lijn met de daarvoor geldende regelgeving afgedicht. Met behulp van de boortoren wordt nu vervolgens in de reeds aanwezige verbuizing een boorbuis naar beneden gelaten die steeds wordt verlengd tot een diepte van ruim 1,2 km is bereikt. Op deze diepte wordt met behulp van het ingebrachte buizensysteem gekoppeld aan de boortoren een opening gefreesd door de aanwezige verbuizingen naar de bodemlaag buiten de buis.

Na het openen van de verbuizing wordt buiten de verbuizing met de boortoren verder schuin naar beneden geboord in dezelfde formatie waarin de eerdere boring is uitgevoerd. Het boortraject eindigt daarbij op een diepte ongeveer gelijk aan de eerste boring echter circa 80 m verwijderd van de oorspronkelijke plaats waar het warme formatiewater gewonnen zou gaan worden. Dit proces wordt genoemd het boren van de ‘side track’.

Ter diepte van de nieuwe locatie in de water producerende laag wordt de verbuizing geperforeerd ,zodat het water kan toestromen. Duurzaam Voorne Holding BV zal aansluitend in oktober/november de geothermiebron opstarten en de warmtelevering via de aangelegde warmteleidingen nog voor de komende winterperiode gaan leveren aan de daarop aangesloten tuinders.