01-11-2019

SDE aanvraag gevierd

In de week van 29 oktober hebben veel bedrijven weer de aanvragen van Subsidie voor Duurzame Energie (SDE+) ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit is een subsidie voor 15 jaar exploitatieperiode en de subsidie geeft een vergoeding voor het verschil tussen de huidige gaskosten en de kosten van duurzame energie. Hydreco Geomec is o.a. betrokken bij 3 aanvragen, waarvan 1 in Noord-Brabant en 2 in Zuid-Holland en wel op het vlak van geothermie.Na het indienen neemt RVO 13 weken (met wellicht 13 extra weken) de tijd om de aanvragen te beoordelen. Dus over 3 á 6 maanden weten de projecten of ze de noodzakelijke ondersteuning toegekend krijgen. In de tussentijd gaan we door met het verder haalbaar maken van deze projecten door bijvoorbeeld te werken aan de noodzakelijke vergunningen. Voor de projecten die aangevraagd worden om SDE+ te krijgen is minimaal een opsporingsvergunning geothermie nodig. Die vergunningen zijn al aanwezig en Hydreco Geomec is overal Operator in die vergunningen.

Vanwege het belang van de subsidie-aanvragen voor de toekomst (en het vele werk dat de afgelopen maanden is verricht) hebben we een intern moment met een ‘boodschap’ gevierd.  Op naar een duurzame warmtevoorziening met inzet van geothermie…… 

Hydreco Geomec is o.a. betrokken bij 3 subsidie-aanvragen