24-01-2019

Geothermie in Ypenburg

Onderzoek naar mogelijkheden voor geothermie in regio Ypenburg/Nootdorp

De regio Ypenburg Nootdorp wil aan de slag met geothermie. Hydreco, HAL, Eneco, AgroEnergy, tuinders uit de regio Noukoop-Balijade  en de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben op 18 januari 2019 een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van aardwarmtelevering aan het bestaande warmtenet van Ypenburg, het glastuinbouwgebied Noukoop-Balijade en de resterende gebouwde omgeving in Nootdorp te onderzoeken. Haagse Aardwarmte Leyweg, Hydreco GeoMEC en Eneco hebben gezamenlijk een opsporingsvergunning voor de regio Ypenburg/Nootdorp aangevraagd. Na toekenning door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) starten de partijen met het verkennen van de mogelijkheden voor het gebruik van aardwarmte in deze regio. Indien het onderzoek succesvol wordt afgerond, kunnen in de toekomst woningen, kantoren en het aanpalende glastuinbouwgebied op deze manier van duurzame warmte worden voorzien.

De ondergrond in de regio heeft zich al bewezen bij verschillende andere geothermieprojecten. Dit in combinatie met het bestaande warmtenet en de ervaring binnen de partijen die de projecten willen gaan uitvoeren, maakt het mogelijk – bij een positieve uitkomst van het onderzoek – de geothermieprojecten hier binnen enkele jaren te realiseren. Zo hebben Haagse Aardwarmte Leyweg en Hydreco GeoMEC al veel kennis en expertise opgedaan bij het operationeel maken van het aardwarmteproject in Den Haag aan de Leyweg. Deze partijen willen die kennis inzetten om in de regio Ypenburg/Nootdorp verschillende geothermieprojecten te ontwikkelen. Saskia Hagedoorn, Directeur Hydreco Geomec: “Hydreco Geomec is zeer verheugd, dat in de regio dit initiatief is genomen. Wij zetten dan ook graag onze kennis en ervaring in om in de regio duurzame projecten veilig en doelmatig te begeleiden.”

Ook aan de afnemerszijde zijn er in deze regio veel kansen. Zo willen de glastuinbouwbedrijven in het gebied Noukoop-Balijade hun energievoorziening verduurzamen. Warmtecoöperatie Noukoop-Balijade: “De glastuinbouwsector in Nederland heeft de ambitie om al in 2040 klimaatneutraal te zijn.  Door veel ondernemers in een groot aantal gebieden wordt nu al concreet gewerkt aan het ontwikkelen van duurzame warmte en CO2-projecten om de energievoorziening te verduurzamen, waardoor minder aardgas nodig is. De ondernemers in Noukoop-Balijade zien het plan voor een gezamenlijk aardwarmteproject in het gebied als een mooie kans om een grote stap te zetten naar verduurzaming. Door de ondernemers is hiervoor het besluit genomen om een warmtecoöperatie op te richten”.

Geothermie is een efficiënte techniek om warmtevraag te verduurzamen. Realisatie van geothermie in de regio Ypenburg/Nootdorp reduceert de CO2-emissie aanzienlijk en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil in 2050 energieneutraal zijn. Hiervoor wil de gemeente een energietransitieplan opstellen.  Wethouder Frank van Kuppeveld: “Als onderdeel van het energietransitieplan wil de gemeente ook de warmtevoorziening in Nootdorp en Noukoop-Balijade verduurzamen. Het benutten van aardwarmte is een mooie kans voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in de regio Pijnacker-Nootdorp. We maken nu nog geen keuze, maar doen onderzoek. De resultaten van het onderzoek leveren belangrijke bouwstenen op voor de energietransitie en beter zicht hoe de regio Ypenburg/Nootdorp past in een gebiedsdekkende warmte-infrastructuur. Door de samenwerking  met  andere partijen wordt gebruik gemaakt van kennis uit de praktijk.”

 

De regio Ypenburg Nootdorp wil aan de slag met geothermie