09-02-2018

Geothermie in Brabant

Geothermie is een duurzame vorm van energie, die beantwoordt aan een maatschappelijke behoefte. Een standaard geothermieproject dat lagen aan gaat boren op ruim 2 kilometer, kan tot wel 12 miljoen m3 aardgas per jaar besparen, dat vergelijkbaar is met het verbruik van 8.000 huishoudens. Dit is dus energie waarbij vrijwel geen CO2 uitstoot plaatsvindt.

Noodzaak tot verduurzaming van ook de Noord-Brabantse samenleving is aldus voldoende reden om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De Greendeal Geothermie Brabant, in april 2016 gesloten tussen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven, is de aanjager.

Doel is om versneld minimaal vijf geothermieprojecten in Brabant op een veilige manier met een standaard aanpak te realiseren. Geothermie Brabant BV, een samenwerkingsverband tussen Hydreco GeoMEC en Energiefonds Brabant is penvoerder van de Greendeal.

Op dit moment werken wij bij Hydreco GeoMEC aan de realisatie van deze projecten. Een sleutelwoord hierbij is omgevingsmanagement. Hoe informeren wij alle belanghebbenden op een duidelijke, eenduidige en open wijze over onze plannen? Hoe nemen wij weerstanden weg en hoe gaan we om met mogelijk tegenstrijdige belangen?

Bij de verkoop van je woning zal de makelaar vaak stellen dat er maar één zaak van belang is, namelijk locatie, locatie en nog eens locatie. Bij omgevingsmanagement is dat communicatie, communicatie en nog eens communicatie. En wel op het juiste moment, met de juiste middelen en met de op dat moment van belang zijnde informatie (uiteraard toegespitst op de ontvanger).

Per project vergt dat een grondige analyse van de zogenaamde stakeholders: wie zijn zij, welke informatie is relevant en wanneer te communiceren? Het analyseren van stakeholders is een continu proces, waarbij wij werken volgens een stappenplan.

Momenteel bereiden wij binnen Hydreco GeoMEC een seismisch onderzoek in Oost-Brabant voor. Het onderzoek bestrijkt een gebied van Veghel tot Someren en heeft een lengte van minimaal 200 kilometer meetlijn. Binnen de begrenzing bevinden zich 17 gemeenten. Op niveau van burger tot en met Staatstoezicht op de Mijnen communiceren wij het plan.

Meer geothermie projecten realiseren in Brabant