07-12-2023

Boring Delft afgerond!

Afgelopen week hebben we de boring van de injectieput afgerond, die nu een diepte van 2580 meter heeft bereikt. Hiermee is de volledige boorfase, inclusief het boren van de injectie- en productieput, succesvol afgerond. Het doublet vertoont veelbelovende eigenschappen voor warmteproductie, zoals te lezen is in dit artikel.

Na de voltooiing van de boring zijn er monsters genomen van de ondergrond (kernen), waarmee onderzoekers van de TU Delft waardevolle gegevens kunnen verzamelen over de aardwarmtebron. In totaal zijn er 80 kernen naar boven gekomen, een resultaat waar het onderzoeksteam van de TU Delft zeer tevreden mee is. Na het kernen is de casing (stalen buis) geplaatst in het boorgat en gecementeerd. Kort voordat de warmteproductie start zal het einde van deze buis geperforeerd worden om verbinding met het gesteentereservoir te krijgen.

Lees hier het hele artikel op de website van Geothermie Delft.

Boring Delft afgerond!!