25-07-2023

Boortoren in Delft verplaatst

Inmiddels is de boortoren in Delft verplaatst van de injectieput naar de productieput. Het bovenste gat van de injectieput is succesvol geboord. In deze bovenste sectie van de injectieput wordt op dit moment nog de verbuizing geïnstalleerd en gecementeerd.

Nu de boortoren is verplaatst, is het boren van de productieput van start gegaan. In september zal de boortoren weer worden teruggebracht naar de injectieput om hier verder de diepte in te boren.

Aan de andere kant van de Rotterdamseweg wordt momenteel het terrein geëgaliseerd om ruimte te maken voor de opslag van testwater. Na de bouwvakvakantie in midden augustus zullen de werkzaamheden voor de inrichting van het testwater terrein beginnen.

Bekijk hier alle werkzaamheden van Geothermie Delft

De boortoren is verplaatst van de injectieput naar de productieput.