10-07-2019

Boorcontract Duurzaam Voorne getekend

De voorbereidingen zijn in volle gang. Afgelopen jaar is er voortvarend gewerkt aan het ontwerp van de installatie, de financiering, de vergunningen en de warmteleveringscontracten. Deze week zijn een aantal cruciale mijlpalen behaald. Het laatste warmteleveringscontract dat nodig is om voldoende warmteafzet te hebben voor het nemen van de investeringsbeslissing is getekend. Daarnaast is de samenstelling van aandeelhouders vorige week definitief geworden met het toetreden van Meewind als derde aandeelhouder in Duurzaam Voorne Holding BV naast de reeds bestaande aandeelhouders Hydreco Geomec en een aantal tuinders uit het gebied Tinte. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de documentatie rondom de financiering vanuit de bank. Alle reden dus om een handtekening te zetten onder het contract met de boorfirma, de grond aan te gaan kopen en de contracten met de uitvoerende partijen voor de aanleg van de boorlocatie te tekenen

Alles is erop gericht om een robuuste, veilige en toekomstbestendige geothermie installatie te gaan realiseren die 19.000 ton CO2 uitstoot per jaar gaat reduceren over de levensduur van, naar verwachting, tientallen jaren. De putten worden eind dit jaar naar een diepte van 2.200 m geboord. De installaties en het pompgebouw worden in 2020 aangelegd. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de allerlaatste kennis op het gebied van boren, installaties en materialen. Hydreco Geomec stuurt alle werkzaamheden aan met een deskundig team van experts en zal daarnaast ook het beheer en de exploitatie van deze installatie ter hand nemen. In de afgelopen tijd is er veelvuldig contact geweest met de omgeving om de dialoog te voeren over het nut, de noodzaak en de impact van het project. Gedurende het gehele project wordt intensief gecommuniceerd en zijn verschillende mediums beschikbaar, om ervoor zorgen dat de omgeving geen verrassingen ondervindt en mogelijke zorgen op de juiste wijze kunnen worden geadresseerd. Voor de komende periode wordt daarnaast gezorgd voor uitvoerige updates, die te lezen zijn via de website van Duurzaam Voorne: www.duurzaamvoorne.nl

Tijd voor de volgende fase